Tervan tie
Elämyksiä Tervan tiellä
Matkalla tapahtuu
Matkapäiväkirja
Tuliaistuotteet
Palveluhakemisto
Suomi English Rus De

Tervanpolttovideot | Tervakulttuuri |

Tervanpoltto

Tervanpolttoon soveltuivat parhaiten pihkaiset männyt. Tervaa poltettiin kuorituista tukeista eli kolopuista sekä juurakoista ja tervaskannoista. Myös kitukasvuisten mäntyjen latvat eli väännöt sopivat tervaspuiksi. Puunrungon pohjoispuolelle jätetty leveä kaarnaraita säilytti puun nesteenkierron. Ennen puun kaatoa raita kiskottiin pois, jolloin mäntyjen valkeaksi kolottu pinta harmaantui ja puut kuolivat pystyyn. Runkojen pinnalle kuivuneella pihkalla voitiin hartsata laivojen mastoja.

Juhannuksen molemmin puolin ajoittunutta tervahaudan polttoa johti kokenut hautamestari. Polttamistapahtumassa puusta puristettiin ja valutettiin tervaa kuivatislauksen avulla. Tervahaudan polttaminen oli herkkää työtä, joka vaati viikon yhtämittaisen aherruksen. Samaa tervanpolttopaikkaa voitiin käyttää pitkiä aikoja. Taloudellisesti tärkeään polttoon liittyi kunnioitusta ja jopa taikuutta; polton onnistumista pyrittiin varmistamaan tuli- ja tervasanojen kiertoilmaisuilla.


Kajaanin ammattikorkeakoulu Kainuu Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto